menú

manual tablet Android 3G


1. obter datos de configuración

paso 1

Accede á web de clientes R neste enlace e selecciona a liña co número da SIM de R que tes nesta tablet. Desta forma, obterás un usuario e un contrasinal. Ten estes datos a man porque che farán falla na configuración que che explicamos nos seguintes pasos.

para acceder á web de clientes


2. configuración da rede wifi no teu dispositivo

paso 2

Accede a Axustes dentro do teu dispositivo.


paso 3

Localiza a opción Wifi, actívaa e accede ás configuracións.


paso 4

Accede a engadir rede wifi “+” e segue os pasos seguintes.


paso 5

Ao acceder a engadir rede, aparecerá unha ventá onde deberás configurar os parámetros indicados a continuación.

Nome da rede: wificlientesR (asegúrate de que escribes ben o nome da rede)
Seguridade: 802.1x EAP
Método EAP: SIM

Unha vez cubertos os datos, pulsar sobre gardar/conectar para poder conectarte á rede wificlientesR

Con isto, wificlientesR xa está configurado no teu dispositivo. A partir de agora a conexión a wificlientesR será automática cando esteas fóra da túa casa/negocio. Na túa casa/negocio seguirás conectándote pola túa wifi habitual.

advertencia:
Se non aparece a opción SIM en Método EAP, deberás realizar a configuración coa opción TTLS como se explica a continuación.


método EAP-TTLS

Para esta configuración necesitas o usuario e contrasinal que obtiveches no paso 1.

Cobre os seguintes datos:
Nome da rede: wificlientesR (asegúrate de que escribes ben o nome da rede)
Método EAP: TTLS
Autenticación de fase 2: MSCHAPV2
Identidade: usuario
Identidade anónima: wificlientesR
Contrasinal: contrasinal

Unha vez cubertos os datos, pulsar sobre gardar/conectar para poder conectarte á rede wificlientesR.

Nota: Se non aparecen estas opcións na ventá principal, selecciona mostrar opcións avanzadas.